Đối với người đồng tính có được miễn đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Ngày hỏi:19/04/2022

Đồng tính có được miễn đi nghĩa vụ quân sự hay không? Bị gù thì không phải đi nghĩa vụ quân sự? Bị quáng gà thì không phải đi nghĩa vụ quân sự?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đồng tính có được miễn đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Trên giấy tờ của em là giới tính nam. Nhưng em người đồng tính thì có được miễn đi nghĩa vụ quân sự không ạ?

Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Như vậy, người đồng tính không thuộc một trong những trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì trên giấy tờ của bạn là giới tính nam nên nếu đủ điều kiện thì bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Bị gù thì không phải đi nghĩa vụ quân sự?

Dạ, cho em hỏi trường hợp mà bị gù cột sống thì không phải đi nghĩa vụ quân sự có đúng không?

Trả lời: Căn cứ Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, có quy định:

Cong gù cột sống:

- Đã ổn định (không tiến triển, không gây viêm rò, đau mỏi): Điểm 4

- Ảnh hưởng tới mang vác, vận động, chạy nhảy: Điểm 5

- Nặng: do di chứng bại liệt, di chứng chấn thương hoặc do lao cột sống phá hủy đốt sống: Điểm 6

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

- Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

- Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

- Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Như vậy trường hợp cong gù cột sống sẽ có sức khỏe loại 4, 5 và 6.

Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, từ các quy định trên người bị cong gù cột sống không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Bị quáng gà thì không phải đi nghĩa vụ quân sự?

Người bị quáng gà thì không phải đi nghĩa vụ quân sự có đúng không? Nhờ tư vấn.

Trả lời: Căn cứ Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, có quy định:

Thoái hóa biểu mô sắc tố (quáng gà): Điểm 6

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

- Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

- Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

- Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Như vậy trường hợp người bị quáng gà sẽ có sức khỏe loại 6.

Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, từ các quy định trên người bị quáng gà không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.