Có được tham gia nghĩa vụ quân sự đối với trường hợp bị rối loạn giấc ngủ?

Ngày hỏi:25/04/2022

Không được tham gia nghĩa vụ quân sự đối với trường hợp bị rối loạn giấc ngủ? Bị rối loạn lo âu có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Bị đục thủy tinh thể bẩm sinh có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Không được tham gia nghĩa vụ quân sự đối với trường hợp bị rối loạn giấc ngủ?

Bị chứng rối loạn giấc ngủ thì sẽ không được tham gia nghĩa vụ quân sự có đúng không vậy ad?

Trả lời:

Căn cứ Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, có quy định:

70. Rối loạn giấc ngủ:

- Đã hồi phục: Điểm 4

- Không hồi phục: Điểm 5

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

- Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

- Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

- Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Như vậy, trường hợp bị rối loạn giấc ngủ, tùy trường hợp sẽ có sức khỏe loại 4 hoặc loại 5.

Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Từ các quy định trên thì trường hợp bị rối loạn giấc ngủ sẽ có sức khỏe loại 4 hoặc 5, sẽ không đủ điều kiện về sức khỏe để có thể tham gia nghĩa vụ quân sự (chưa xét những điều kiện, bệnh tật khác).

Bị rối loạn lo âu có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Cho hỏi, con trai tôi sau khi đi khám bác sĩ thì được chuẩn đoán là bị rối loạn lo âu quá mức và hiện tại đang trong quá trình điều trị. Vậy cho tôi hỏi, cháu có được được miễn tham gia nghĩa vụ không ạ? Mong sớm nhận được phản hồi, cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ vào Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP có quy định:

Rối loạn lo âu:

+ Đã hồi phục: điểm 4

+ Đang tiến triển: điểm 5

+ Hay tái phát (từ 2 lần trở lên): điểm 6

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

- Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

- Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

- Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Như vây, người bị rối loạn lo âu thuộc một trong các trường hợp trên sẽ có sức khỏe từ loại 4 đến loại 6.

Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển nghĩa vụ quân sự như sau:

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, trường hợp con bạn bị bệnh rối loạn lo âu sẽ có sức khỏe từ loại 4 đến loại 6. Cho nên, căn cứ vào quy định trên không đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Bị đục thủy tinh thể bẩm sinh có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Cho hỏi, em bị đục thủy tinh thể bẩm sinh thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không ạ? Em cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ vào Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP có quy định:

Đục thủy tinh thể bẩm sinh: điểm 6

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

- Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

- Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

- Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Như vậy, người bị bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh sẽ có sức khỏe loại 6.

Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển nghĩa vụ quân sự như sau:

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên bạn bị đục thủy tinh thể bẩm sinh có sức khỏe loại 6. Cho nên không đảm bảo đủ điều kiện để được tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.