Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể thành lập trạm khí tượng thủy văn không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có được thành lập trạm khí tượng thủy văn không? Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn gồm những gì? Nội dung quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có được thành lập trạm khí tượng thủy văn không?

Cho hỏi theo quy định hiện hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng theo kế hoạch địa phương hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2a Điều 14 Luật khí tượng thủy văn 2015 quy định như sau:

- Thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng:

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng theo kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của bộ, ngành, địa phương.

Như vậy, theo quy định trên đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền để quyết định thành lập.

Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn gồm những gì?

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn gồm những gì? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Về vấn đề này thì tại Khoản 1 Điều 10 Luật khí tượng thủy văn 2015 có quy định như sau:

Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn gồm mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Trong đó,

+ Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia gồm các trạm khí tượng thủy văn và trạm giám sát biến đổi khí hậu, thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu có hệ thống, liên tục, ổn định, lâu dài do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, quản lý và khai thác.

+ Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn theo mục đích riêng do bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân xây dựng, quản lý và khai thác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung giải đáp về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Luật khí tượng thủy văn 2015.

Nội dung quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn?

Nội dung quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn được quy định như thế nào? Em rất quan tâm tới vấn đề quan trắc khí tượng thủy văn. Vì có thể nói đây là một công cụ quan trọng trong các hoạt động xây dựng và môi trường. Cho em hỏi: Nội dung quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Nội dung quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn được quy định tại Điều 9 Luật khí tượng thủy văn 2015, theo đó:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

2. Quan trắc khí tượng thủy văn.

3. Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn.

4. Quản lý, bảo vệ công trình khí tượng thủy văn.

5. Quản lý chất lượng phương tiện đo khí tượng thủy văn.

Trên đây là trả lời của Ban biên tập về nội dung quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, được quy định tại Luật khí tượng thủy văn 2015. Bạn vui lòng tham các khảo văn bản trên để có thể hiểu rõ hơn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin