Kinh doanh vàng có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

Ngày hỏi:07/10/2022

Kinh doanh vàng có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không? Sản xuất mỹ phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đúng không? Khai thác thủy sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kinh doanh vàng có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không?

Tôi muốn hỏi đối với kinh doanh vàng thì có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không? Tôi muốn mở cửa hàng bán vàng ạ.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phục lục IV Luật Đầu tư 2020, có 227 ngành nghề.

Như vậy, đối chiếu danh mục ban hành nêu trên thì kinh doanh vàng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Thuộc STT 226).

Sản xuất mỹ phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đúng không?

Tôi đang dự tính sau dịch mở cơ sở sản xuất mỹ phẩm, cụ thể là kem làm trắng da body. Vậy ngành này có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phục lục IV Luật Đầu tư 2020, có 227 ngành nghề.

Như vậy, đối chiếu danh mục ban hành nêu trên thì sản xuất mỹ phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc số thứ tự 182.

Khai thác thủy sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không?

Tôi muốn hỏi, ngành khai thác thủy sản có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không vậy ạ? Mong được hỗ trợ.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phục lục IV Luật Đầu tư 2020, có 227 ngành nghề. Trong đó có, số thứ tự 145 là ngành khai thác thủy sản.

Như vậy, đối chiếu danh mục ban hành nêu trên thì khai thác thủy sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.