Báo trước 1 ngày rồi nghỉ việc có được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nghỉ việc báo trước 1 ngày có được không? Xin nghỉ làm để đưa con thi đại học có được nhận lương không? Mang thai song sinh có được nghỉ trước sinh 3 tháng hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nghỉ việc báo trước 1 ngày có được không?

Cho hỏi, mình muốn nghỉ việc mà mình chỉ báo trước 1 ngày rồi nghỉ có được không? Mình ký hợp đồng 2 năm với công ty. Nhưng do có mâu thuẫn nên muốn xin nghỉ hẳn.

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 35 Bộ luật lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Đối chiếu với trường hợp của anh, anh ký HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn là 24 tháng. Do đó, anh phải thông báo ít nhất 30 ngày với công ty.

Tuy nhiên, trong trường hợp nếu anh thông báo trước 01 ngày mà công ty đồng ý thì anh được phép nghỉ. Còn không thì anh đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và phải bồi thường cho công ty (theo Điều 41 Bộ luật này).

Xin nghỉ làm để đưa con thi đại học có được nhận lương không?

Con trai mình năm nay thi đại học. Mình muốn xin nghỉ 3 hôm để đưa cháu thi đại học. Không biết có được nhận lương không ạ?

Trả lời:

Theo Điều 115 Bộ luật lao động 2019 quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương như sau:

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy, chị nghỉ để đưa con đi thi đại học không thuộc trường hợp được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng lương. Trường hợp này mình có thể thỏa thuận với công ty để nghỉ không lương. Hoặc có thể sử dụng ngày nghỉ phép hằng năm, đồng thời thông báo với công ty.

Mang thai song sinh có được nghỉ trước sinh 3 tháng hay không?

Cho hỏi trường họp lao động nữ mang thai song sinh thì có được nghỉ trước sinh 3 tháng không ạ? Trường hợp sinh một con đã được nghỉ trước sinh 2 tháng rồi ạ? Không biết sinh đôi thì có được nghỉ trước sinh nhiều hơn không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 139 Bộ luật Lao động 2019 có quy định:

Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Như vậy, luật không quy định trường hợp lao động nữ mang thai song sinh, sinh ba thì được nghỉ trước sinh nhiều hơn 02 tháng. Cho nên khi mang thai song sinh thì vẫn chỉ được nghỉ trước sinh không quá 02 tháng. Tuy nhiên, thời gian nghỉ thêm sau khi sinh sẽ được cộng thêm 1 tháng khi sinh đôi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin