Có thể góp vốn bằng máy móc, nhà xưởng vào doanh nghiệp?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có thể góp vốn bằng máy móc, nhà xưởng vào doanh nghiệp không? Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty có phải đóng lệ phí trước bạ không? Có được góp vốn vào công ty sau 60 ngày?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có thể góp vốn bằng máy móc, nhà xưởng vào doanh nghiệp không?

Mình là hộ kinh doanh, nay mong muốn sử dụng máy móc, thiết bị vốn có của hộ kinh doanh để làm tài sản góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên mà không có hóa đơn đỏ đối với máy móc, thiết bị đó thì có được không ạ? Mong sớm nhận hồi đáp.

Trả lời:

Tại Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020, có quy định:

Điều 34. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật

Như vậy, nếu máy móc, thiết bị của mình mà có thể định giá bằng Đồng Việt Nam thì có thể được sử dụng làm tài sản góp vốn vào doanh nghiệp TNHH 2 thành viên. Lưu ý, máy móc thiết bị đó phải thuộc sở hữu của chính bản thân người góp vốn.

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty có phải đóng lệ phí trước bạ không?

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty không cần đóng lệ phí trước bạ đúng không? Tôi muốn chuyển tài sản là xe ô tô.

Trả lời:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

Như vậy, khi bạn chuyển sở hữu tài sản xe ô tô cho công ty thì không phải chịu lệ phí trước bạ theo quy định trên.

Có được góp vốn vào công ty sau 60 ngày?

Xin hỏi, em tham gia góp vốn vào công ty TNHH 2 Thành viên trở lên. Em dự định 60 ngày sau thì mới góp như cam kết ban đầu có được không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về góp vốn thành lập công ty như sau:

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Như vậy, 60 ngày góp vốn vẫn phù hợp với quy định nêu trên miễn là trước thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Doanh nghiệp "