Gia hạn gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam sẽ được trả kết quả trong bao lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xin gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam bao lâu được trả kết quả? Phải gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam trước khi hết hạn bao nhiêu tháng?

Xin chào ban biên tập, công ty tôi nhập khẩu phân bón lưu hành tại Việt Nam, đến nay Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam gần hết hạn nên chúng tôi làm hồ sơ xin gia hạn, đã hơn 2 tuần rồi chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả. Xin hỏi bao lâu cơ quan thẩm quyền họ mới ra thông báo gia hạn cho chúng tôi? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Xin gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam bao lâu được trả kết quả?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định hồ sơ, trình tự gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam như sau:

1. Hồ sơ đề nghị gia hạn Quyết định công nhận:

a) Đơn đề nghị gia hạn Quyết định công nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu;

c) Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng phân bón theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Trình tự gia hạn Quyết định công nhận như sau:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì gia hạn Quyết định công nhận theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không gia hạn Quyết định công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì gia hạn Quyết định công nhận, trường hợp không gia hạn Quyết định công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Tới nay công ty anh/chị đã nộp hồ sơ hơn 2 tuần rồi vẫn chưa nhận được kết quả gia hạn Quyết định thì anh/chị có thể làm đơn hỏi gửi cơ quan có thẩm quyền để giải quyết về việc gia hạn trên.

2. Phải gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam trước khi hết hạn bao nhiêu tháng?

Theo Điều 5 Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định hồ sơ, trình tự và thẩm quyền cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản thông tin chung về phân bón có xác nhận của nhà sản xuất bao gồm: loại phân bón; tên phân bón; dạng phân bón; hướng dẫn sử dụng; phương thức sử dụng; thời hạn sử dụng; cảnh báo an toàn; chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng yếu tố hạn chế trong phân bón kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm;

c) Bản chính báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón (trừ các loại phân bón quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt);

d) Giấy chứng nhận lưu hành tự do của nước xuất khẩu cấp (đối với phân bón nhập khẩu quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt).

2. Trình tự và thẩm quyền cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam như sau:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là cơ quan có thẩm quyền).

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Quyết định công nhận) theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không ban hành Quyết định công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thời hạn của Quyết định công nhận là 05 năm. Trước khi hết thời gian lưu hành 03 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn phải thực hiện gia hạn theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Theo đó, thời hạn của Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là 05 năm. Trước khi hết thời gian lưu hành 03 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn phải thực hiện gia hạn theo quy định pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.