Nơi tập sự hành nghề công chứng, có thể chọn không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được chọn nơi tập sự hành nghề công chứng hay không? Thẩm phán sẽ được miễn đào tạo nghề công chứng? Ủy ban nhân dân tỉnh hay Sở Tư pháp quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được chọn nơi tập sự hành nghề công chứng hay không?

Câu hỏi: Xin hỏi theo luật thì khi có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng có được chọn nơi tập sự hành nghề công chứng hay không? Hay bắt buộc bên Sở Tư pháp họ phân công?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Luật Công chứng 2014 quy định về tập sự hành nghề công chứng như sau:

Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

Theo đó, bạn hoàn toàn có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự.

Thẩm phán sẽ được miễn đào tạo nghề công chứng?

Câu hỏi: Thẩm phán sẽ được miễn đào tạo nghề công chứng có đúng không? Nhờ tư vấn.

Trả lời:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật Công chứng 2014 có quy định các đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng:

Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

...

Như vậy, không phải là phẩm phán sẽ được miễn đào tạo nghề công chứng. Thẩm phán chỉ được miễn đào tạo khi có thời gian làm thẩm phán từ 05 năm trở lên. Những thẩm phán không đảm bảo điều kiện này sẽ không được miễn đào tạo nghề công chứng.

Ủy ban nhân dân tỉnh hay Sở Tư pháp quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng?

Câu hỏi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay Sở Tư pháp quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng?

Trả lời:

Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 23 Luật Công chứng 2014 quy định về thành lập và hoạt động Văn phòng công chứng như sau:

2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập.

Thế nên, về nguyên tắc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng còn sau khi thành lập thì phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin