Xin bổ nhiệm lại công chứng viên thực hiện ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quy định về thủ tục xin bổ nhiệm lại công chứng viên? Có đương nhiên được bổ nhiệm làm công chứng viên đối với Tiến sĩ luật? Có được bổ nhiệm lại người bị miễn nhiệm công chứng viên hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về thủ tục xin bổ nhiệm lại công chứng viên?

Tôi đã được bổ nhiệm công chứng viên năm 2011 và hoạt động công chứng đến năm 2018 thì tôi bị tai nạn xe máy và bị gãy tay. Do không hoạt động công chứng liên tục quá 12 tháng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật công chứng năm 2014 nên tôi đã bị miễn nhiệm công chứng viên. Tôi muốn làm thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên thì cần những điều kiện và hồ sơ như thế nào? Tôi xin cám ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Công chứng 2014 thì người đã bị miễn nhiệm công chứng viên (theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này) được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên quy định tại Điều 8 của Luật này và lý do miễn nhiệm không còn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Như vậy, trường hợp bạn muốn bổ nhiệm lại công chứng viên thì phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng 2014 (trong đó, có tiêu chuẩn về đào tạo/bồi dưỡng và đạt kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng). Hồ sơ và thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên theo quy định tại Điều 12 và 16 Luật Công chứng 2014.

Có đương nhiên được bổ nhiệm làm công chứng viên đối với Tiến sĩ luật?

Em là sinh viên năm nhất trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, em có một thắc mắc mong Ban biên tập tư vấn giúp em: có phải tiến sĩ luật thì đương nhiên được bổ nhiệm chức danh công chứng viên không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 10 Luật Công chứng 2014 có quy định về các trường hợp được miễn đào tạo công chứng cụ thể như sau:

1. Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

2. Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật hiện hành thì người có trình độ tiến sĩ luật là trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng, tuy nhiên nếu muốn được bổ nhiệm công chứng viên thì người có trình độ tiến sĩ luật cũng phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở hành nghề công chứng trong thời hạn 03 tháng. Người đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng thì mới được đề nghị bổ nhiệm làm công chứng viên.

Có được bổ nhiệm lại người bị miễn nhiệm công chứng viên hay không?

Trước đây chồng tôi là một công chứng viên nhưng hiện tại chồng tôi đã bị Bộ trưởng Bộ Tư pháp miễn nhiệm công chứng viên. Chồng tôi hiện như người mất hồn, suốt ngày không nói năng gì. Do đó, tôi rất lo cho sức khỏe của chồng mình. Tôi muốn hỏi một vấn đề để có thể nói chuyện với chồng cho ông ấy yên tâm. Đối với trường hợp của chồng tôi như vậy thì có được bổ hiệm lại hay không ạ? Bởi tôi có hỏi mà chồng tôi không nói gì?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công chứng viên có thể được miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân hoặc chuyển làm công việc khác; hoặc bị miễn nhiệm trong một số trường hợp nhất định.

Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Công chứng 2014 thì công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng 2014;

- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

- Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên;

- Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn;

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;

- Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

- Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên quy định tại Điều 13 của Luật này tại thời điểm được bổ nhiệm.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Công chứng 2014 thì người bị miễn nhiệm công chứng viên theo các trường hợp trên đây được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên được quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng 2014 và lý do miễn nhiệm không còn.

Trừ trường hợp người bị miễn nhiệm công chứng viên do bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do cố ý, bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc thì không được bổ nhiệm lại công chứng viên.

Hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên thực hiện theo quy định tại Luật Công chứng 2014 và quy định pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin