Người nào có thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng phòng công chứng?

Ngày hỏi:07/10/2022

Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng phòng công chứng? Để bổ nhiệm công chứng viên cần phải qua đào tạo hành nghề công chứng không? Có được bổ nhiệm làm công chứng viên đối với người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng phòng công chứng?

Xin hỏi, người là trưởng phòng công chứng thì do ai bổ nhiệm? Căn cứ tại văn bản nào vậy ạ?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Luật Công chứng 2014 quy định về phòng công chứng như sau:

Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Người đại diện theo pháp luật của Phòng công chứng là Trưởng phòng. Trưởng phòng công chứng phải là công chứng viên, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Như vậy, theo quy định trên thì đối với Trưởng phòng công chứng phải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm.

Để bổ nhiệm công chứng viên cần phải qua đào tạo hành nghề công chứng không?

Cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì cá nhân là người Việt Nam để được bổ nhiệm công chứng viên ai cũng phải trải qua lớp đào tạo hành nghề công chứng đúng không? Mong sớm nhận phản hồi thông tin từ các bạn.

Trả lời:

Tại Điều 10 Luật Công chứng 2014, có quy định:

Điều 10. Miễn đào tạo nghề công chứng

1. Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

2. Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

Như vậy, theo quy định trên thì những cá nhân trên vẫn được bổ nhiệm công chứng mà không cần phải tham gia đào tạo nghề công chứng. Nhưng để được bổ nhiệm thì phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian đào tạo là 3 tháng.

Có được bổ nhiệm làm công chứng viên đối với người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Liên quan đến việc bổ nhiệm công chứng viên, tôi thắc mắc đối với người từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có được bổ nhiệm công chứng viên không? Mong sớm nhận phản hồi.

Trả lời:

Tại Điều 13 Luật Công chứng 2014, có quy định:

Điều 13. Những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do vô ý mà chưa được xóa án tích hoặc về tội phạm do cố ý.

- Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ theo quy định trên thì những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý; đã bị kết án về tội phạm do cố ý; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì mới không được bổ nhiệm công chứng viên. Còn nếu một người mà đã được xóa án tích về tội do vô ý và thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn thì vẫn được bổ nhiệm công chứng viên theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin