Có miễn đào tạo nghề công chứng đối với người đã là Thẩm phán sơ cấp?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được miễn đào tạo nghề công chứng đối với người đã là Thẩm phán sơ cấp không? Bạn bè có quyền yêu cầu cấp bản sao công chứng hay không? Phòng công chứng có phải đơn vị sự nghiệp công đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được miễn đào tạo nghề công chứng đối với người đã là Thẩm phán sơ cấp không?

Xin được hỏi: Người đã là Thẩm phán sơ cấp có được miễn đào tạo nghề công chứng hay không?

Trả lời:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

Như vậy, đối với người có thời gian làm thẩm phán, không phân biệt sơ cấp hay cao cấp mà hành nghề từ 05 năm trở lên thì được miễn đào tạo nghề công chứng.

Bạn bè có quyền yêu cầu cấp bản sao công chứng hay không?

Được yêu cầu cấp bản sao công chứng trong trường hợp này hay không? Dạ, em có mua bán nhà và có yêu cầu câu chứng hợp đồng và bây giờ do việc bận và cần bản sao giấy tờ mà em công chứng, em có thể gọi cho bạn em đi tới văn phòng công chứng đó yêu cầu công chứng viên cấp bản sao không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc như sau:

Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.

Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.

Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.

Căn cứ thêm Điểm b Khoản 1 Điều 65 Luật Công chứng 2014 quy định về cấp bản sao văn bản công chứng như sau:

Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật này;

b) Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp trên thì bạn của bạn vẫn được Văn phòng công chứng cấp bản sao của hợp đồng mua nhà nếu chứng minh được một trong hai điều kiện sau:

Thứ nhất: Theo yêu cầu của các bên tham gia công chứng, nghĩa là các bên này thông qua việc ủy quyền thì mới đáp ứng được điều kiện.

Thứ hai: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật công chứng.

Do đó, trường hợp này bạn gọi điện cho người bạn đến văn phòng công chứng mà không thuộc một trong hai trường hợp trên thì sẽ không được cấp bản sao này.

Phòng công chứng có phải đơn vị sự nghiệp công đúng không?

Xin hỏi theo quy định pháp luật về công chứng thì đối với Phòng công chứng có phải đơn vị sự nghiệp công hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Luật Công chứng 2014 quy định về phòng công chứng như sau:

Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Người đại diện theo pháp luật của Phòng công chứng là Trưởng phòng. Trưởng phòng công chứng phải là công chứng viên, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Theo quy định trên thì đối với phòng công chứng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin