Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ khi nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ? Ai là người có thẩm quyền quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ không? Có được miễn gọi nhập ngũ không đối với người 26 tuổi và có trình độ học vấn 10/12?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ?

Gần đây, Ban biên tập có nhận được rất nhiều thắc mắc xoay quanh việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ năm 2020 là lúc nào? Ban biên tập gửi đến các bạn nội dung tư vấn sau để tiện cho việc tra cứu.

Trả lời:

Theo quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự 2015, có quy định:

Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Căn cứ quy định đã được trích dẫn thì thời gian khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ cho đợt nhập ngũ năm 2020 là từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 (Thường thì tùy từng khu vực sẽ bố trí từng thời gian khác nhau nhưng sẽ trong thời gian trên).

Điều 33. Số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Căn cứ quy định đã được trích dẫn thì thời gian nhập ngũ trong năm 2020 sẽ vào tháng 2 hoặc tháng 3 của năm 2020. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.

Công dân được gọi nhập ngũ khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về tuổi đời, tiêu chuẩn văn hóa, tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP. Cụ thể như sau:

-Về tuổi đời:

+ Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

+ Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

-Tiêu chuẩn chính trị:

+ Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

-Tiêu chuẩn sức khoẻ:

+ Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

+ Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

-Tiêu chuẩn văn hóa:

+ Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

+ Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Ai là người có thẩm quyền quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ không?

Em muốn hỏi, ở xã thì Chủ tịch xã có quyền quyết định về số lượng gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã mình không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 5 Điều 34 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về thẩm quyền quyết định việc gọi công dân nhập ngũ..

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho địa phương cấp huyện.

- ...

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho địa phương cấp xã và cơ quan, tổ chức trên địa bàn; quyết định danh sách công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp.

Như vậy, tại địa bàn xã thì Chủ tịch xã không có thẩm quyền giao số lượng gọi công dân nhập ngũ, mà thẩm quyền đó thuộc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện.

Có được miễn gọi nhập ngũ không đối với người 26 tuổi và có trình độ học vấn 10/12?

Tôi đi làm ở nước ngoài khi hết hợp đồng trở về việt nam đã 26 tuổi! trình độ học vấn 10/12 vậy có được miễn đi nghĩa vụ không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định các trường hợp miễn gọi nhập ngũ:

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Dựa trên những thông tin thắc mắc của bạn: Trình độ học vấn 10/12 và hiện giờ bạn 26 tuổi. Các điều kiện này thể hiện bạn không đủ điều kiện và độ tuổi gọi nhập ngũ theo như luật định. Vì vậy, bạn sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.