Có được quyền yêu cầu công ty xổ số giữ bí mật số tiền trúng thưởng hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trúng xổ số có được quyền yêu cầu công ty xổ số giữ bí mật số tiền trúng thưởng hay không? Điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng? Thời hạn lĩnh thưởng xổ số là bao lâu?

Chào anh/chị, em có trúng xổ số giải đặc biệt, tuy nhiên vì một số lý do cho nên em muốn được giữ bí mật số tiền trúng thưởng thì có được không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Trúng xổ số có được quyền yêu cầu công ty xổ số giữ bí mật số tiền trúng thưởng hay không?

Tại Điều 32 Thông tư 75/2013/TT-BTC có quy định về bí mật thông tin trả thưởng như sau:

1. Khách hàng trúng thưởng được quyền yêu cầu công ty xổ số kiến thiết đảm bảo bí mật các thông tin sau:

a) Tên, địa chỉ nơi cư trú.

b) Thời gian, địa điểm lĩnh thưởng.

c) Số tiền và mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng.

2. Trong trường hợp không có yêu cầu, công ty xổ số kiến thiết được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết.

3. Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm cung cấp thông tin người trúng thưởng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ cho công tác quản lý.

Như vậy, theo quy định như trên, bạn có quyền yêu cầu công ty xổ số đảm bảo bí mật thông tin về số tiền và mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng.

2. Điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng?

Theo Điều 31 Thông tư 75/2013/TT-BTC quy định về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng như sau:

1. Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.

2. Căn cứ vào quy định nêu trên, công ty xổ số kiến thiết quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé lĩnh thưởng, các trường hợp vé bị rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét thẩm tra để quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng.

Theo đó, để có thể được lĩnh thưởng, vé xổ số trúng thưởng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như trên.

3. Thời hạn lĩnh thưởng xổ số là bao lâu?

Căn cứ Điều 30 Thông tư 75/2013/TT-BTC quy định thời hạn lĩnh thưởng, thời gian thanh toán giải thưởng như sau:

1. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

2. Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được uỷ quyền.

3. Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

4. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, theo quy định như trên, thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.