Quyền tự chủ hoạt động của các tổ chức tín dụng hiện hành?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quy định về quyền tự chủ hoạt động của các tổ chức tín dụng? Quyền hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Việc cung cấp thông tin trong hoạt động tín dụng được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về quyền tự chủ hoạt động của các tổ chức tín dụng?

Em tên là Trọng Đại, hiện em đang sinh sống và học tập tại Bình Dương. Em đang có thắc muốn nhờ Quý Anh/chị giải đáp giúp em. Cụ thể, Quý Anh/chị cho em hỏi: Hiện nay, quyền tự chủ hoạt động của các tổ chức tín dụng được quy định ra sao? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào quy định hay không? Hi vọng sẽ sớm nhận được sự phản hồi từ Quý Anh/chị Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Đối với vấn đề này thì Ban biên tập căn cứ vào Điều 7 Luật các tổ chức tín dụng 2010 để trả lời cho bạn như sau:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời về quyền tự chủ hoạt động của các tổ chức tín dụng. Để nắm rõ hơn về quy định này thì bạn có thể tham khảo thêm tại Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Quyền hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

Em tên là Trọng Toán, hiện em đang sinh sống và học tập tại Bình Dương. Em đang có thắc muốn nhờ Quý Anh/chị giải đáp giúp em. Cụ thể, Quý Anh/chị cho em hỏi: Hiện nay, quyền hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng được quy định ra sao? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào quy định hay không? Hi vọng sẽ sớm nhận được sự phản hồi từ Quý Anh/chị Ban biên tập. Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Hiện nay, quyền hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 8 Luật các tổ chức tín dụng 2010 với nội dung như sau:

- Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật các tổ tín dụng 2010 và các quy định khác của pháp luật có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

- Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời về quyền hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này thì bạn có thể tham khảo thêm tại Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Việc cung cấp thông tin trong hoạt động tín dụng được quy định như thế nào?

Tôi đang có thắc muốn nhờ Ban biên tập giải áp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hiện nay, việc cung cấp thông tin trong hoạt động tín dụng được quy định ra sao? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào quy định hay không? Hi vọng sẽ sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Hiện nay, việc cung cấp thông tin trong hoạt động tín dụng được quy định tại Điều 13 Luật các tổ chức tín dụng 2010 với nội dung như sau:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin cho chủ tài khoản về giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản theo thỏa thuận với chủ tài khoản.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin của khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời về việc cung cấp thông tin trong hoạt động tín dụng. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này thì bạn có thể tham khảo thêm tại Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin