Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán phải đáp ứng điều kiện gì?

Ngày hỏi:07/10/2022

Điều kiện để tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán? Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán? Nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều kiện để tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán?

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới, cho tôi hỏi theo quy định mới này thì tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán phải đáp ứng điều kiện nào? Nhờ hỗ trợ!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019 quy định tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;

- Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán

Ban biên tập cho tôi hỏi: Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán được quy định thế nào theo quy định mới? nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 74 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán bao gồm:

- Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;

- Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán, và được biết có quy định mới điều chỉnh về vấn đề này, cho tôi hỏi theo quy định mới thì Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán sẽ có những nội dung nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 81 Luật Chứng khoán 2019 quy định Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên công ty;

- Địa chỉ trụ sở chính;

- Nghiệp vụ kinh doanh;

- Vốn điều lệ;

- Người đại diện theo pháp luật.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin