Có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động chết không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người lao động khi chết có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Làm 9 năm được hưởng tối đã mấy tháng bảo hiểm thất nghiệp? Quy định về thời gian tham gia bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người lao động khi chết có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bảo hiểm thất nghiệp được chi trả cho người lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng đã nghỉ việc. Vậy trong trường hợp người lao động chết thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không (thân nhân làm thủ tục thay)?

Trả lời:

NLĐ chết có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian chưa nhận

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật tại Điều 49 Luật việc làm 2013.

Trong đó, bao gồm điều kiện được quy định tại Khoản 4 Điều 49 Luật việc làm 2013 là:

"4. chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

...

e. Chết.

Mặt khác, pháp luật quy định trong một số trường hợp nhất định theo Luật định thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013.

Trong đó, bao gồm trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chết thì bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, về bản chất thì bảo hiểm thất nghiệp nhằm mục đích bù đắp khoản thu nhập bị mất của người lao động, nhằm đảm bảo cuộc sống cho cá nhân người lao động bị thất nghiệp và góp phần ổn định xã hội. Do đó, căn cứ các quy định được trích dẫn cũng như các phân tích trên đây thì có thể xác định trường hợp người lao động chết thì không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Làm 9 năm được hưởng tối đã mấy tháng bảo hiểm thất nghiệp?

Câu hỏi: Dạ, em muốn hỏi: Trường hợp em ký hợp đồng lao động không thời hạn, tính tới bây giờ cũng gần 9 năm tham gia BHTN, nên em muốn hỏi nếu em làm 9 năm thì được hưởng tối đã mấy tháng bảo hiểm thất nghiệp?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy, theo quy định trên có thể thấy: Mặc dù bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhiều năm thì số tháng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không quá 12 tháng. Do đó, nếu làm 9 năm và tham gia bảo hiểm thất nghiệp 9 năm thì bạn sẽ được hưởng tối đa 09 tháng bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định về thời gian tham gia bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

Câu hỏi: Mình muốn hỏi về bảo lưu thời gian tham gia BH thất nghiệp. Năm 2017 mình có hưởng 2 tháng bảo hiểm thất nghiệp, sau đó mình tiếp tục tham gia BH thất nghệp tại nơi mình làm việc. Tuy nhiên, số tháng BH thất nghiệp còn lại của mình lại không được bảo lưu hay chỉ tính số tháng tham gia BH thất nghiệp tại đơn vị mới?

Trả lời:

Tại Khoản 4 Điều 53 Luật việc làm 2013, có quy định:

Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp trong đó có tìm được việc làm được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, nếu bạn đã hưởng 2 tháng trợ cấp thất nghiệp thì có nghĩa là số thang tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn đã bị trừ đi 24 tháng. Trường hợp trước đó anh tham gia BHTN hơn 24 tháng thì sẽ được bảo lưu số tháng mình chưa nhận, còn nếu chỉ 24 tháng hoặc ít hơn 24 tháng thì có nghĩa mình đã nhận hết thời gian tham BHTN mà mình đã đóng trước đó bạn nhé!

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin