Có phải đăng ký biến động đất đai không khi thực hiện góp vốn bằng quyền sử sử dụng đất?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quyền sử dụng đất mang đi góp vốn có phải đăng ký biến động đất đai không? Có cần làm thủ tục thừa kế trước khi thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình không? 30 người chung quyền sử dụng đất, có được ghi tên hêt không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quyền sử dụng đất mang đi góp vốn có phải đăng ký biến động đất đai không?

Câu hỏi: Cho hỏi: Theo quy định thì trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất có bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Trả lời:

Theo Điểm a Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định trường hợp đăng ký biến động cụ thể như sau:

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

Như vậy, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất thì bắt buộc phải thực hiện việc đăng ký biến động đất đai.

Có cần làm thủ tục thừa kế trước khi thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình không?

Câu hỏi: Xin cho hỏi, quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình mà có 1 thành viên trong hộ chết thì các thành viên khác có thể thế chấp quyền sử dụng đất đó tại Ngân hàng mà không cần làm thủ tục thừa kế được không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai 2013 định nghĩa về hộ gia đình sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Như vậy, tất cả các thành viên trong gia đình bạn đều có quyền sở hữu chung đối với quyền sử dụng đất đó.

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 179 Luật đất đai 2013 có quy định:

Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Cho nên, cần xác định xem người chết có bao nhiêu người thừa kế và có để lại di chúc không. Nếu có thì tiến hành chia thừa kế theo di chúc, còn không thì thực hiện chia thừa kế theo quy định của pháp luật. Như vậy, sau khi chia tiến hành chia thừa kế xong thì các thành viên thừa kế trong gia đình bạn mới có thể thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng.

30 người chung quyền sử dụng đất, có được ghi tên hêt không?

Câu hỏi: Dạ, tôi và 29 người nữa có chung quyền sử dụng đất thửa đất ở Long An, diện tích 1.800m2. Nay muốn cấp sổ đỏ thì chúng tôi có được ghi tên hết vào đó không? Hay chỉ được gi tên một người và các người còn lại xác nhận?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Theo đó, có thể thấy: Pháp luật về đất đai cho phép việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có thể ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Do đó, 30 người chung quyền sử dụng đất trên thì được ghi tên cả 30 người trong giấy chứng nhận.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin