Có được đăng ký thường trú cho trẻ em sống tại chùa không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trẻ em sống tại chùa có được đăng ký thường trú tại chùa không? Hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em sống tại chùa bao gồm những giấy tờ gì? Thủ tục đăng ký thường trú như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có điều này cần được giải đáp. Tôi là một sư cô tại chùa Nam Tôn, thành phố Hội An. Đầu tháng 8/2022 chùa đã cho bé H (bé năm nay 4 tuổi) sống tại đây vì mẹ chở bé H chở đến rồi sau đó bỏ đi biệt tăm. Hỏi ra thì mới biết bé không phải người Hội An mà bé là người ở Nam Định theo mẹ vào đây sinh sống. Giờ bé không có nơi nào để nương tựa cả, tôi muốn hỏi là nếu như trẻ em sống tại chùa thì đăng ký thường trú tại chùa luôn đúng không?

Rất mong được giải đáp, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Trẻ em sống tại chùa có được đăng ký thường trú tại chùa không?

Tại Khoản 4 Điều 20 Luật cư trú 2020 quy định điều kiện đăng ký thường trú như sau:

4. Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;

b) Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;

c) Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;

d) Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

Như vậy, bé H đang sinh sống tại chùa Nam Tôn sẽ được đăng ký thường trú tại chùa nếu như người đứng đầu hoặc người đại diện của chùa đồng ý. Người đứng đầu của chùa có thể là sư trụ trì.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em sống tại chùa bao gồm những giấy tờ gì?

Theo Khoản 5 Điều 21 Luật cư trú 2020 quy định hồ sơ đăng ký thường trú như sau:

5. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại điểm d khoản 4 Điều 20 của Luật này bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng hay người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc người đăng ký thường trú thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này và việc trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở.

Khi làm hồ sơ đăng ký thường trú cho bé H thì bạn cần lưu ý những giấy tờ trên để chuẩn bị.

3. Thủ tục đăng ký thường trú như thế nào?

Căn cứ Điều 22 Luật cư trú 2020 quy định thủ tục đăng ký thường trú như sau:

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Do đó, sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký thường trú cho bé H thì bạn nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân phường Cẩm Châu để bên đấy tiếp nhận hồ sơ, xem xét và hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú theo như quy định ở trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin