Có bảo hộ quyền tác giả đối với bản vẽ địa hình không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Bản vẽ địa hình có được bảo hộ quyền tác giả hay không? Bài phỏng vấn có thể được bảo hộ quyền tác giả không? Nghị định của Chính phủ có được bảo hộ quyền tác giả hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Bản vẽ địa hình có được bảo hộ quyền tác giả hay không?

Anh chị ơi, cho em hỏi là em có 1 bản vẽ địa hình muốn đi đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Bản vẽ địa hình này có phải là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả không ạ?

Trả lời:

Tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 quy định về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm có:

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

- .........

- Tác phẩm kiến trúc;

- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Như vậy căn cứ quy định nêu trên thì bản vẽ địa hình cũng là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.

Bài phỏng vấn có thể được bảo hộ quyền tác giả không?

Xin hỏi, theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ thì bài phỏng vấn có thể được bảo hộ quyền tác giả hay không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có quy định tác phẩm báo chí là một trong các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Tác phẩm báo chí quy định tại Điểm này là tác phẩm có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, bao gồm các thể loại: Phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác (Điều 9 Nghị định 22/2018/NĐ-CP).

Như vậy thì một bài phỏng vấn có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh có thể được bảo hộ quyền tác giả.

Nghị định của Chính phủ có được bảo hộ quyền tác giả hay không?

Em muốn hỏi luật sư: Nghị định của Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật, vậy liệu có được bảo hộ quyền tác giả hay không? Mong tư vấn.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:

- Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

Như vậy, theo quy định trên có thể thấy đối với Văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định của Chính phủ sẽ không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.