Trường hợp nào được sử dụng mã loại hình xuất khẩu B13?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mã loại hình xuất khẩu B13 được sử dụng trong trường hợp nào? Những lưu ý về mã loại hình xuất khẩu E54? Nếu là hàng hóa tạm xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế thì có được sử dụng mã loại hình xuất khẩu G61 không?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề này cần được giải đáp. Em là sinh viên năm nhất ngành Xuất, nhập khẩu tại trường Đại học B. Em đang tìm hiểu về các mã loại hình xuất khẩu. Có thể nào giải đáp giúp em mã loại hình xuất khẩu B13 được sử dụng trong trường hợp nào?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, em cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Mã loại hình xuất khẩu B13 được sử dụng trong trường hợp nào?

Theo Phần I Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ quy định mã loại hình xuất khẩu như sau:

TT

Mã LH

Khai kết hợp

Tên

Hướng dẫn sử dụng

Ghi chú

1

B11

X

Xuất kinh doanh

Sử dụng trong trường hợp:

a) doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả DNCX) thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước.

2

B12

Xuất sau khi đã tạm xuất

Sử dụng trong trường hợp:

a) Doanh nghiệp đã tạm xuất hàng hóa nhưng không tái nhập trở lại mà thay đổi mục đích sử dụng để bán, tặng hoặc dùng hàng hóa này với mục đích khác ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX.

b) Hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX nhưng không tái nhập trở lại mà thay đổi mục đích sử dụng để bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa đã tạm xuất theo mã loại hình G61

3

B13

X

Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu

Sử dụng trong trường hợp:

a) Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài;

b) Hàng hóa thanh lý của doanh nghiệp chế xuất và máy móc, thiết bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài hoặc bán vào DNCX;

c) Xuất khẩu nguyên liệu, vật tư dư thừa của hoạt động gia công, SXXK, chế xuất ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài;

Trên đây là những trường hợp để sử dụng mã loại hình xuất khẩu B13.

2. Những lưu ý về mã loại hình xuất khẩu E54?

Theo Phần I Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ quy định mã loại hình xuất khẩu như sau:

TT

Mã LH

Khai kết hợp

Tên

Hướng dẫn sử dụng

Ghi chú

1

E54

X

Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác

Sử dụng trong trường hợp: Chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, không bao gồm việc chuyển thiết bị, máy móc.

Lưu ý:

- Thiết bị máy móc khai báo theo chế độ tạm, khi chuyển mục đích sử dụng G23;

- Trường hợp này phải khai các chỉ tiêu thông tin về XNK tại chỗ như mã điểm đích vận chuyển bảo thuế và chỉ tiêu số quản lý nội bộ.

Mã loại hình xuất khẩu E54 có những lưu ý theo quy định trên.

3. Nếu là hàng hóa tạm xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế thì có được sử dụng mã loại hình xuất khẩu G61 không?

Theo Phần I Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ quy định mã loại hình xuất khẩu như sau:

TT

Mã LH

Khai kết hợp

Tên

Hướng dẫn sử dụng

Ghi chú

1

G61

X

Tạm xuất hàng hóa

Sử dụng trong trường hợp:

a) Tạm xuất hàng hóa ra nước ngoài, vào khu phi thuế quan hoặc từ khu phi thuế quan ra nước ngoài theo chế độ tạm;

b) Tạm xuất hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;

c) Hàng hóa tạm xuất để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác;

d) Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ hoạt động đặt gia công nước ngoài;

đ) Hàng hóa tạm xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế;

e) Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm xuất để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

g) Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm xuất để sản xuất, thi công công trình thực hiện dự án, thử nghiệm;

h) Tạm xuất hàng hóa khác.

Như vậy, hàng hóa tạm xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế là một trong những trường hợp sử dụng mã loại hình xuất khẩu G61.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.