Để được tổ chức hội nghị người lao động cần bao nhiêu lao động?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có bao nhiêu lao động thì được tổ chức hội nghị người lao động? Không tổ chức hội nghị người lao động tại nơi làm việc doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Doanh nghiệp tôi sản xuất các mặt hàng nông lâm sản, sử dụng 18 lao động. Thời gian qua, người lao động có những kiến nghị đến việc làm của người lao động và muốn bày tỏ vấn đề này. Người lao động đã đề nghị tôi tổ chức hội nghị người lao động để bàn về nội dung trên. Thì tôi có thắc mắc là phải có bao nhiêu lao động thì được tổ chức hội nghị người lao động? Không tổ chức hội nghị người lao động tại nơi làm việc doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Có bao nhiêu lao động thì được tổ chức hội nghị người lao động?

Căn cứ Điều 47 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về hội nghị người lao động:

1. Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) tổ chức hằng năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.
2. Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao động và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận.
3. Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 48 Nghị định này.

Tại Khoản 4 Điều 114 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

4. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thì không phải tổ chức hội nghị người lao động và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 47, Điều 48 Nghị định này. Người sử dụng lao động là cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thì không phải thực hiện tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tại Chương V Nghị định này.

Như vậy, đối chiếu vào quy định nêu trên thì doanh nghiệp bạn đang hoạt động có từ 10 người lao động trở lên thì phải tổ chức hội nghị người lao động.

2. Không tổ chức hội nghị người lao động tại nơi làm việc doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ Điều 15 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc, như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
1. Không xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.
2. Không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; không thực hiện đối thoại khi có yêu cầu; không phối hợp tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật.
3. Không công khai nội dung chính của đối thoại hoặc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.
4. Không bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức các cuộc đối thoại tại nơi làm việc.
5. Không cử hoặc cử không đúng thành phần đại diện bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.
6. Không báo cáo tình hình thực hiện đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu.

Theo đó, nếu bạn không phối hợp tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật thì bạn có thể bị xử phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin