Nộp đơn kháng cáo ly hôn ở Tòa án nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Kháng cáo ly hôn, nộp đơn ở Tòa án nào? Tòa án vẫn tiếp tục xét xử khi không có Thư ký? Kết luận định giá tài sản là do Tòa án lập?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kháng cáo ly hôn, nộp đơn ở Tòa án nào?

Câu hỏi: TAND huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định vừa giải quyết ly hôn xong và giao con 5 tuổi cho vợ tôi nuôi. Tôi không đồng ý vì điều kiện của tôi tốt hơn vợ. Tôi làm đơn kháng cáo thì gửi đơn ở Tòa án nào?

Trả lời:

Tại Điều 332 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có quy định như sau:

Người kháng cáo phải gửi đơn kháng cáo đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm.

Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.

Người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng cáo. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này.

Tòa án cấp phúc thẩm đã lập biên bản về việc kháng cáo hoặc nhận được đơn kháng cáo thì phải gửi biên bản hoặc đơn kháng cáo cho Tòa án cấp sơ thẩm để thực hiện theo quy định chung.

Như vậy, thì bạn có thể nộp đơn kháng cáo bản án ly hôn tại TAND đã xét xử sơ thẩm (là TAND huyện Vụ Bản) hoặc Tòa án cấp phúc thẩm (TAND tỉnh Nam Định). Trường hợp bạn nộp đơn tại TAND tỉnh Nam Định thì đơn kháng cáo này sẽ được gửi về TAND huyện Vụ Bản để thực hiện theo quy định chung.

Tòa án vẫn tiếp tục xét xử khi không có Thư ký?

Câu hỏi: Xin được hỏi, theo quy định pháp luật về hình sự thì thông thường đối với phiên xét xử sơ thẩm nếu vắng Thư ký Tòa thì vẫn tiếp tục xét xử đúng không?

Trả lời:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 251 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về tạm ngừng phiên tòa như sau:

1. Việc xét xử có thể tạm ngừng khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Cần phải xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa và có thể thực hiện được trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tạm ngừng phiên tòa;

b) Do tình trạng sức khỏe, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham gia phiên tòa nhưng họ có thể tham gia lại phiên tòa trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày tạm ngừng phiên tòa;

c) Vắng mặt Thư ký Tòa án tại phiên tòa.

Như vậy, theo quy định trên có thể thấy đối với việc vắng mặt Thư ký Tòa án tại phiên tòa sơ thẩm thì việc xét xử có thể tạm ngừng. Tuy nhiên, đây không phải là quy định bắt buộc. Do đó, hội đồng xét xử vào tình hình thực tiễn để có thể tiếp tục hay tạm ngừng phiên tòa.

Kết luận định giá tài sản là do Tòa án lập?

Câu hỏi: Một vụ án hình sự, có kết luận định giá tài sản thì bản kết luận đó là do Tòa án lập đúng không? Hay là do cơ quan khác?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định như sau:

Kết luận định giá tài sản là văn bản do Hội đồng định giá tài sản lập để kết luận về giá của tài sản được yêu cầu.

Hội đồng định giá tài sản kết luận giá của tài sản và phải chịu trách nhiệm về kết luận đó.

Như vậy, đối với kết luận định giá tài sản là do Hội đồng định giá tài sản lập để kết luận về giá của tài sản được yêu cầu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin