Thời điểm nghỉ hưu chính là ngày chấm dứt hợp đồng lao động?

Ngày hỏi:07/10/2022

Ngày chấm dứt hợp đồng lao động là thời điểm nghỉ hưu? Lao động nữ 50 tuổi năm 2021 đủ tuổi nghỉ hưu chưa? Thời điểm nghỉ hưu là ngày chấm dứt hợp đồng lao động?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ngày chấm dứt hợp đồng lao động là thời điểm nghỉ hưu?

Dạ, cho em hỏi, bố em sắp đến tuổi nghỉ hưu, hiện tại đang làm việc tại công ty Nhập khẩu hải sản. Như vậy, có phải thời điểm nghỉ hưu là ngày chấm dứt hợp đồng lao động không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định thời điểm nghỉ hưu như sau:

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, theo quy định trên thì chưa thể khẳng định được thời điểm nghỉ hưu của bố bạn. Do đó, nếu bố bạn không tiếp tục làm việc thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn bố bạn tiếp tục làm việc thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Lao động nữ 50 tuổi năm 2021 đủ tuổi nghỉ hưu chưa?

Tôi là lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động 61%, đến tháng 2/2021 tôi vừa đủ 50 tuổi 3 tháng. Cho hỏi trường hợp của tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mới chưa ạ? Và khi nào tôi mới được hưởng lương hưu ạ?

Trả lời:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định:

Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

...

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Như vậy, người lao động suy giảm khả năng lao động 61% sẽ được nghỉ hưu sớm hơn quy định không quá 5 tuổi.

Ngoài ra Khoản 2 Điều này cũng có quy định độ tuổi thấp nhất để lao động nữ nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên trong năm 2021 là 50 tuổi 4 tháng.

Theo thông tin chị cung cấp thì đến tháng 2/2021 chị mới đủ 50 tuổi 3 tháng, như vậy đến tháng 3/2021 chị mới đủ tuổi nghỉ hưu.

Khoản 2 Điều 3 Nghị định này cũng có quy định: Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Như vậy, từ ngày 01/4/2021, chị sẽ bắt đầu được hưởng lương hưu.

Thời điểm nghỉ hưu là ngày chấm dứt hợp đồng lao động?

Dạ, cho em hỏi, bố em sắp đến tuổi nghỉ hưu, hiện tại đang làm việc tại công ty Nhập khẩu hải sản. Như vậy, có phải thời điểm nghỉ hưu là ngày chấm dứt hợp đồng lao động không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định thời điểm nghỉ hưu như sau:

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, theo quy định trên thì chưa thể khẳng định được thời điểm nghỉ hưu của bố bạn. Do đó, nếu bố bạn không tiếp tục làm việc thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn bố bạn tiếp tục làm việc thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.