Làm công việc đặc biệt độc hại, nguy hiểm thì mới được nghỉ hưu sớm?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chỉ được nghỉ hưu sớm khi làm công việc đặc biệt độc hại, nguy hiểm? Sinh tháng 8/1966 thì bao giờ được nghỉ hưu? Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là sau 01 năm kể từ thời điểm nghỉ hưu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chỉ được nghỉ hưu sớm khi làm công việc đặc biệt độc hại, nguy hiểm?

Nhờ tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi ạ. Nghe nói làm công việc độc hại nguy hiểm trên 15 năm thì sẽ được nghỉ hưu sớm trước tuổi. Không rõ là phải làm công việc đặc biệt độc hại, nguy hiểm thì chỉ cần công việc độc hại, nguy hiểm là được?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định:

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

...

Như vậy, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm HOẶC đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên 15 năm thì sẽ được nghỉ hưu sớm hơn điều kiện bình thường. Chứ không nhất thiết phải làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì mới được.

Sinh tháng 8/1966 thì bao giờ được nghỉ hưu?

Tôi là lao động nam, sinh tháng 8/1966 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì đến năm bao nhiêu tuổi sẽ được về hưu?

Trả lời:

Căn cứ theo Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP:

Đối với trường hợp lao động nam sinh từ tháng 4/1966 trở đi khi nghỉ hưu phải đủ 62 tuổi.

Như vậy, trường hợp của anh, anh sinh tháng 8/1966 cho nên khi anh đủ 62 tuổi anh sẽ được nghỉ hưu. Cụ thể đến tháng 8/2028 anh sẽ đủ tuổi nghỉ hưu.

Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là sau 01 năm kể từ thời điểm nghỉ hưu?

Dạ, mẹ em ngày 22/12/2021 này là chấm dứt hợp đồng lao động cũng chính là thời điểm nghỉ hưu. Như vậy, thời điểm để hưởng chế độ là ngày 23/12/2021 phải không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định thời điểm nghỉ hưu như sau:

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Như vậy, mẹ bạn ngày 22/12/2021 này là chấm dứt hợp đồng lao động cũng chính là thời điểm nghỉ hưu thì thời điểm hưởng chế độ hưu trí bắt đầu từ ngày 01/01/2022, tức là không phải sau 01 năm như bạn đề cập.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.