Đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải đáp ứng điều kiện nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải đáp ứng điều kiện nào? Thời hạn thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa? Có được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải đáp ứng điều kiện nào?

Xin chào Ban biên tập, tôi là Bình. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại qua các thời kỳ. Cho tôi hỏi, theo Luật thương mại 2005 thì Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu được quy định cụ thể ra sao?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 121 Luật Thương mại 2005 thì Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu được quy định cụ thể như sau:

1. Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.

2. Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.

Trên đây là nội dung tư vấn về Điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu theo Luật Thương mại 2005 . Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005 .

Quy định thời hạn thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa?

Thời hạn thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Gia Khánh. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại qua các thời kỳ. Cho tôi hỏi, theo Luật thương mại 2005 thì Thời hạn thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định cụ thể ra sao?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 55 Luật Thương mại 2005 thì Thời hạn thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định cụ thể như sau:

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:

1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá;

2. Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 của Luật này.

Trên đây là nội dung tư vấn về Thời hạn thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005.

Có được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê không?

Xin chào Ban biên tập, công ty tôi là công ty có hoạt động kinh doanh và có thuê thiết bị để sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Trước giờ chưa từng thực hiện hoạt động sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của thiết bị đi thuê nên cũng không hiểu công ty của tôi có quyền được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của thiết bị thuê hay không? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Pháp luật hiện nay quy định cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Trong đó, bên cho thuê và bên thuê đều có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 272 Luật Thương mại 2005 quy định:

"1. Bên thuê không được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê nếu không được bên cho thuê chấp thuận.

2. Trường hợp bên thuê thực hiện việc sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê mà không có sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê khôi phục lại tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại."

Căn cứ quy định đã được trích dẫn trên đây thì bên thuê hàng hóa không được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê nếu không được bên cho thuê chấp thuận.

Do đó, công ty của bạn không được tự ý thực hiện hoạt động sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của thiết bị đi thuê khi chưa được bên cho thuê chấp thuận.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin