Kinh doanh dịch vụ karaoke thì xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ở đâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ karaoke ở đâu? Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke? Trách nhiệm của hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke như thế nào? Trình tự cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke như thế nào?

Chào anh/chị, tôi có đăng ký hộ kinh doanh để kinh doanh dịch vụ karaoke, hiện tại tôi đang làm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự? Xin hỏi đối với dịch vụ karaoke thì xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ở đâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ karaoke ở đâu?

Tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ và thẩm duyệt giáo trình, chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ như sau:

3. Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh (trừ các cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này), bao gồm:

a) Các cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh khí;

b) Các cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ in;

c) Các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức cấp huyện.

Như vậy, bạn có thể tới cơ quan công an cấp huyện để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ karaoke.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Theo Điều 4 Nghị định 54/2019/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke như sau:

1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

4. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Theo đó, để kinh doanh dịch vụ karaoke bạn cần đáp ứng các điều kiện theo quy định như trên.

3. Trách nhiệm của hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke như thế nào?

Tại Điều 6 Nghị định 54/2019/NĐ-CP có quy định trách nhiệm chung của hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke như sau:

2. Chấp hành pháp luật lao động với người lào động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động.

3. Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

4. Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

5. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

6. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra tại Điều 7 Nghị định 54/2019/NĐ-CP còn có quy định ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 6 Nghị định này, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có trách nhiệm:

1. Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

2. Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Như vậy, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ có những trách nhiệm theo quy định như trên.

4. Trình tự cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke như thế nào?

Tại Điều 11 Nghị định 54/2019/NĐ-CP có quy định trình tự cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke như sau:

1. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này đến cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện quy định tại Nghị định này, cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này). Trường hợp không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi và lưu Giấy phép này như sau: 02 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; 01 bản gửi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; 01 bản gửi cơ quan công an cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh; 01 bản gửi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh; đăng tải trên trang Thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

Theo đó, trình tự cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ được thực hiện theo quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin