Có được thưởng huân chương lao động khi được huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế?

Ngày hỏi:07/10/2022

Giành huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế có được thưởng huân chương lao động? Giành huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế được thưởng bao nhiêu tiền?

Chào anh/chị, em chuẩn bị tham gia kỳ thi Olympic quốc tế môn toán, em muốn hỏi là nếu giành được huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế môn toán thì em có được thưởng huân chương lao động không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Giành huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế có được thưởng huân chương lao động?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế như sau:

1. Tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

2. Tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

3. Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi tay nghề thế giới hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

4. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải ba trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

5. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

b) Đoạt Huy chương Bạc hoặc Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á;

c) Đoạt giải khuyến khích, giải tư, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, bằng danh dự (sau đây gọi chung là giải khuyến khích) trong các kỳ thi quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này;

d) Đoạt giải nhất hoặc giải nhì hoặc giải ba trong các kỳ thi quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên đạt nhiều thành tích trong một năm thì được xét tặng hình thức khen thưởng cấp nhà nước cao nhất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Như vậy, nếu bạn giành được huy chương vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế thì bạn sẽ được thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, nếu giành được huy chương vàng liên tục hai lần thì bạn sẽ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

2. Giành huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế được thưởng bao nhiêu tiền?

Theo Điều 5 Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định mức tiền thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế như sau:

1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 10 triệu đồng.

2. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 35 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 25 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 10 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 8 triệu đồng.

3. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 25 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 10 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 8 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 5 triệu đồng.

4. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được thưởng theo mức sau:

a) Giải Nhất: 4 triệu đồng;

b) Giải Nhì: 2 triệu đồng;

c) Giải Ba: 1 triệu đồng.

5. Đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 02 lần mức thưởng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

7. Học sinh, sinh viên, học viên được hưởng mức tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này và được hưởng mức tiền thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Theo đó, nếu giành được huy chương vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế thì bạn sẽ được thưởng tiền với mức thưởng là 55 triệu đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin