Thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có những quyền gì?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ có những quyền nào? Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2021? Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh là gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ có những quyền nào?

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu một số quy định về lĩnh vực chứng khoán, xin cho tôi hỏi thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có những quyền nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 47 Luật Chứng khoán 2019 quy định thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có các quyền sau đây:

- Sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán và các dịch vụ do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con cung cấp;

- Nhận các thông tin về thị trường giao dịch chứng khoán từ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con;

- Đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam làm trung gian hòa giải khi có tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của thành viên giao dịch;

- Đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con;

- Quyền khác theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2021

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán thì nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Điều 5 Luật Chứng khoán 2019 quy định nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau:

- Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

- Công bằng, công khai, minh bạch.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

- Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.

Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh là gì?

Được biết Quốc hội thông qua Luật chứng khoán 2019, cho tôi hỏi theo quy định này thì tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh được hiểu thế nào? Nhờ giải đáp.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 10 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 quy định như sau:

Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh (sau đây gọi là tài sản cơ sở) là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản khác theo quy định của Chính phủ được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Giao dịch chứng khoán "