Trách nhiệm của Chính phủ trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy là gì?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trách nhiệm của Chính phủ trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy như thế nào? Tự nguyện đi xác định tình trạng nghiện ma túy có được hay không? Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Chính phủ trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy như thế nào?

Cho tôi hỏi trách nhiệm của Chính phủ trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy được quy định như thế nào theo quy định của Luật mới nhất.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định về vấn đề trên như sau:

Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

Tự nguyện đi xác định tình trạng nghiện ma túy có được hay không?

Cho hỏi theo quy định mới nhất thì tôi tự nguyện đi xác định tình trạng nghiện ma túy được không? Nếu được thì thực hiện ở đâu? Mong sớm được tư vấn.

Trả lời:

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy 2021 thì đối tượng được xác định tình trạng nghiện ma túy có bao gồm người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy.

Khoản 2 Điều này cũng có quy định:

Công an cấp xã nơi phát hiện người thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều này tập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy.

Như vậy, bạn có thể thông báo cho công an cấp xã để cơ quan công an thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị cơ quan y tế có thẩm quyền thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy cho bạn.

Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng?

Cho tôi hỏi về trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là gì? Mong được tư vấn.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 7 Điều 30 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định:

Cơ sở cai nghiện ma túy, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp một hoặc nhiều hoạt động cai nghiện theo quy trình cai nghiện ma túy quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật này được cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và có trách nhiệm sau đây:

a) Tiếp nhận và tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng;

b) Thực hiện đúng quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người cai nghiện ma túy sử dụng dịch vụ hoặc tự ý chấm dứt việc sử dụng dịch vụ hoặc hoàn thành dịch vụ phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin