Hướng dẫn sử dụng mã loại hình xuất khẩu là xuất kinh doanh như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xuất kinh doanh có mã loại hình xuất khẩu là gì và được hướng dẫn sử dụng như thế nào? Mã loại hình xuất khẩu B12 được sử dụng như thế nào? Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu có mã loại hình là gì và được hướng dẫn sử dụng như thế nào? Quy định như thế nào về loại hình xuất khẩu và hướng dẫn sử dụng của Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài?

Tôi quan tâm đến lĩnh vực hải quan và muốn tìm hiểu về các mã loại hình xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi là mã loại hình xuất khẩu của xuất kinh doanh và được sử dụng khi nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Xuất kinh doanh có mã loại hình xuất khẩu là gì và được hướng dẫn sử dụng như thế nào?

Căn cứ Phần I Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định như sau:

TT

Mã LH

Khai kết hợp

Tên

Hướng dẫn sử dụng

Ghi chú

1

B11

X

Xuất kinh doanh

Sử dụng trong trường hợp:

a) doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả DNCX) thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước.

Theo đó, Xuất kinh doanh có mã loại hình xuất khẩu B11 và được hướng dẫn sử dụng theo quy định trên.

2. Mã loại hình xuất khẩu B12 được sử dụng như thế nào?

Căn cứ Phần I Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định như sau:

TT

Mã LH

Khai kết hợp

Tên

Hướng dẫn sử dụng

Ghi chú

2

B12

X

Xuất sau khi đã tạm xuất

Sử dụng trong trường hợp:

a) Doanh nghiệp đã tạm xuất hàng hóa nhưng không tái nhập trở lại mà thay đổi mục đích sử dụng để bán, tặng hoặc dùng hàng hóa này với mục đích khác ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX.

b) Hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX nhưng không tái nhập trở lại mà thay đổi mục đích sử dụng để bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa đã tạm xuất theo mã loại hình G61

Mã loại hình xuất khẩu B12 có tên là Xuất sau khi đã tạm xuất và được sử dụng theo quy định Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021.

3. Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu có mã loại hình là gì và được hướng dẫn sử dụng như thế nào?

Căn cứ Phần I Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định như sau:

TT

Mã LH

Khai kết hợp

Tên

Hướng dẫn sử dụng

Ghi chú

3

B13

X

Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu

Sử dụng trong trường hợp:

a) Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài;

b) Hàng hóa thanh lý của doanh nghiệp chế xuất và máy móc, thiết bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài hoặc bán vào DNCX;

c) Xuất khẩu nguyên liệu, vật tư dư thừa của hoạt động gia công, SXXK, chế xuất ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài;

Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu có mã loại hình là B13 và được hướng dẫn sử dụng trong các trường hợp trên.

4. Quy định như thế nào về loại hình xuất khẩu và hướng dẫn sử dụng của Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài?

Căn cứ Phần I Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định như sau:

TT

Mã LH

Khai kết hợp

Tên

Hướng dẫn sử dụng

Ghi chú

5

E52

X

Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài

Sử dụng trong trường hợp:

a) Xuất sản phẩm cho đối tác thuê gia công ở nước ngoài hoặc giao hàng theo chỉ định của bên đặt gia công;

b) Xuất khẩu sản phẩm gia công tự cung ứng nguyên liệu

c) Xuất trả sản phẩm gia công cho DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

d) Xuất khẩu suất ăn của hãng hàng không nước ngoài cho tàu bay xuất cảnh.

Trường hợp xuất vào DNCX, khu phi thuế quan phải khai các chỉ tiêu thông tin về XNK tại chỗ như mã điểm đích vận chuyển bảo thuế và chỉ tiêu số quản lý nội bộ.

Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài có loại hình là E52 và được sử dụng trong các trường hợp trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.