Quy định về biển báo "Chỗ ngoặt nguy hiểm" Biển số W.201 (a,b) thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quy định về biển báo "Chỗ ngoặt nguy hiểm" Biển số W.201 (a,b) như thế nào? Biển báo "Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe" Biển số W.201(c,d) quy định như thế nào?

Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Quy định về biển báo "Chỗ ngoặt nguy hiểm" Biển số W.201 (a,b) như thế nào?

Căn cứ Phụ Lục C.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT có quy định như sau:

C.1 Biển số W.201 (a,b) "Chỗ ngoặt nguy hiểm"

a) Để báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm, đặt biển số W.201 (a,b):

- Biển số W.201a chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái;

- Biển số W.201b chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải.

b) Chỗ ngoặt nguy hiểm là vị trí đường cong như sau:

- Ở vùng đồng bằng, đường cong có góc chuyển hướng lớn hơn hay bằng 45° hoặc có bán kính nhỏ hơn hay bằng 100 m.

- Ở vùng núi, đường cong có góc ở chuyển hướng lớn hơn hay bằng 45° hoặc có bán kính nhỏ hơn hay bằng 40 m.

c) Ở những vùng mà việc quan sát của người tham gia giao thông gặp khó khăn như vùng cây rậm rạp, vùng thường có sương mù thì các vị trí đường cong không phân biệt độ lớn góc ở tâm hoặc bán kính đều coi là chỗ ngoặt nguy hiểm.

d) Sau đoạn thẳng dài từ 1 km trở lên thì đường cong đầu tiên không phân biệt độ lớn góc ở tâm hoặc bán kính đều coi là chỗ ngoặt nguy hiểm.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\1.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\2.jpg

a) Biển số W.201a b) Biển số W.201b

Hình C.1 - Biển số W.201 (a,b)

2. Biển báo "Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe" Biển số W.201(c,d) quy định như thế nào?

Theo Phụ Lục C.1a Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT có quy định như sau:

C.1a Biển số W.201(c,d) "Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe"

Để báo trước sắp đến chỗ ngoặt nguy hiểm có khả năng gây lật các xe có trọng tâm cao và trọng tải lớn như xe tải, xe buýt giường nằm, xe chở chất lỏng, v.v... đặt biển số W.201(c,d):

- Biển số W.201c chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái;

- Biển số W.201d chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái khi đường cong vòng bên phải.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\4.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\5.jpg

a) Biển số W.201c b) Biển số W.201d

Hình C.1a - Biển số W.201 (c, d)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.