Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người 15 tuổi?

Ngày hỏi:07/10/2022

Liên quan đến những quy định mới trong lĩnh vực phòng chống ma túy thì xin hỏi thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người 15 tuổi sẽ là bao nhiêu? Quy định về lập danh sách người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy? Miễn chấp hành thời gian còn lại người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người 15 tuổi là bao lâu?

Liên quan đến những quy định mới trong lĩnh vực phòng chống ma túy thì xin hỏi thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người 15 tuổi sẽ là bao nhiêu?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 33 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định về nội dung trên như sau:

Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

Như vậy, theo quy định trên thì đối với người 15 tuổi thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc sẽ từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

Quy định về lập danh sách người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

Liên quan đến lĩnh vực phòng chống ma túy theo luật mới thì quy định ra sao về việc lập danh sách người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy?

Trả lời:

Căn cứ Điều 43 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định về nội dung trên như sau:

1. Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp lập danh sách người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy cư trú tại địa phương.

2. Khi người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy thay đổi nơi cư trú thì công an cấp xã nơi chuyển đi có trách nhiệm thông báo cho công an cấp xã nơi chuyển đến trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người đó chuyển khỏi địa phương để đưa vào danh sách và phối hợp quản lý.

3. Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp đưa ra khỏi danh sách người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy đối với các trường hợp sau đây:

a) Trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này mà không phát hiện người đó sử dụng trái phép chất ma túy;

b) Người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy phải thi hành án phạt tù;

c) Người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy chuyển đến cư trú ở địa phương khác;

d) Người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích.

Miễn chấp hành thời gian còn lại người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc

Theo luật mới quy định ra sao về việc miễn chấp hành thời gian còn lại người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi mà đang cai nghiện ma túy bắt buộc?

Trả lời:

Căn cứ Điều 39 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định về nội dung trên như sau:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc mà bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc và bị Tòa án xử phạt tù nhưng không được hưởng án treo thì được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin