Một cá nhân sẽ được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Ngày hỏi:07/10/2022

Một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo quy định mới? Trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có bắt buộc phải ghi ngành nghề kinh doanh không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Thưa luật sư, hiện tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực sản xuất đồ mỹ nghệ. Nay muốn đứng tên và thành lập thêm 01 doanh nghiệp tư nhân nữa về ngành nghề khai thác cát sỏi. Như vậy có được không? Và tôi muốn hỏi chắc chắn là: Mỗi cá nhân thì được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Trả lời:

Căn cứ Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Như vậy, mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân, trường hợp của bạn sẽ không được thành lập thêm một doanh nghiệp tư nhân nào khác.

Một trong những lý do có quy định này là bởi vì bản chất của loại hình doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; cho nên pháp luật có các quy định nhằm mục đích mang tính chất quản lý hơn.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo quy định mới

Tôi dự định thành lập doanh nghiệp tư nhân vào năm sau 2021. Vậy tôi muốn biết tới đây thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân sẽ cần những giấy tờ gì?

Trả lời:

Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm những giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, theo quy định mới thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân sẽ có một chút thay đổi nhỏ, thay vì liệt kê các giấy tờ của chủ doanh nghiệp tư nhân thì Luật mới nêu khái quát hơn, rất có thể ngoài những giấy tờ hiện hành thì chủ doanh nghiệp cũng có thể sử dụng giấy tờ pháp lý khác, còn giấy tờ cụ thể như thế nào thì cần đợi văn bản hướng dẫn cụ thể.

Trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có bắt buộc phải ghi ngành nghề kinh doanh không?

Liên quan đến pháp luật về doanh nghiệp và tôi đang làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Thì trường hợp này có cần ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- ...

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, theo quy định trên thì khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân phải ghi ngành nghề kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân. Điều này thuận lợi cho các thủ tục cũng như việc quản lý thuế sau này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.