Chủ doanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần hay không? Chủ doanh nghiệp tư nhân có được là chủ hộ kinh doanh không? Chủ doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải thuê Giám đốc

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được mua cổ phần hay không?

Em đang là chủ của một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất may mặc quy mô nhỏ. Em muốn mua cổ phần của một công ty cổ phần có được không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Khoản 3, Khoản 4 Điều này đồng thời quy định:

- Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

- Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Theo quy định này, chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh và thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Còn đối với việc góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần thì chỉ hạn chế các quyền này đối với doanh nghiệp tư nhân mà chưa có quy định hạn chế đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Do vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể góp vốn, thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được là chủ hộ kinh doanh không?

Tôi hiện đang kinh doanh mỹ phẩm, loại hình doanh nghiệp tư nhân. Tôi muốn mở một mặt hàng để bán ở quê và thành lập hộ kinh doanh, đồng thời trong giấy tờ tôi làm chủ. Như vậy, theo quy định pháp luật doanh nghiệp mới có được không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

- Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Như vậy, đối chiếu với những quy định trên có thể thấy chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh. Cho nên bạn không thể đồng thời vừa là chủ doanh nghiệp tư nhân vừa là chủ hộ kinh doanh được.

Chủ doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải thuê Giám đốc

Năm 2021 tôi định thành lập doanh nghiệp tư nhân Xuân Lý do tôi làm chủ, nghe nói đối với loại hình này bắt buộc phải thuê Giám đốc. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới thì tôi làm Giám đốc có được không hay phải thuê người khác ạ?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc quản lý doanh nghiệp tư nhân như sau:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, căn cứ từ những quy định trên, bạn có thể trực tiếp làm Giám đốc doanh nghiệp tư nhân mà không bắt buộc phải thuê Giám đốc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.