Doanh nghiệp tư nhân có bị giới hạn số lượng chi nhánh thành lập không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Doanh nghiệp tư nhân có bị giới hạn số lượng chi nhánh thành lập hay không? Bán doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ trước đó không? Chủ hộ kinh doanh có được mở doanh nghiệp tư nhân?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp tư nhân có bị giới hạn số lượng chi nhánh thành lập hay không?

Cho em hỏi doanh nghiệp tư nhân có bị giới hạn số lượng chi nhánh thành lập hay không ạ?

Trả lời:

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp. Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

Như vậy, không riêng gì doanh nghiệp tư nhân các loại hình doanh nghiệp khác cũng có thể thành lập nhiều chi nhánh và cũng không bị hạn chế số lượng.

Bán doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ trước đó không?

Khi bán DNTN cho người khác thì chủ DNTN có còn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ trước khi bán DN không ạ?

Trả lời:

Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc bán doanh nghiệp tư nhân như sau:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác.

2. Sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

Theo đó, khi bán DNTN cho người khác thì chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp.

Tuy nhiên nếu chủ DNTN, người mua và chủ nợ có thỏa thuận khác thì thực hiện theo thỏa thuận đó.

Chủ hộ kinh doanh có được mở doanh nghiệp tư nhân?

Tôi là chủ hộ kinh doanh sản xuất hàng handmade quy mô nhỏ ở Đà Nẵng. Sắp tới tôi muốn mở thêm một doanh nghiệp tư nhân thì không rõ tôi có thể vừa làm chủ hộ kinh doanh vừa làm chủ doanh nghiệp tư nhân được không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Khoản 3 Điều này đồng thời xác định:

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Như vậy, theo quy định này, chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh. Do đó, trường hợp hiện tại, anh đang là chủ hộ kinh doanh thì anh không được mở doanh nghiệp tư nhân do chính mình làm chủ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin