Được chuyển người lao động làm công việc khác trong hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Khi nào được chuyển người lao động làm công việc khác so với trong hợp đồng lao động? Cho người lao động nghỉ vì nhà máy bị cúp nước có phải trả lương ngừng việc không? Có được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khi nào được chuyển người lao động làm công việc khác so với trong hợp đồng lao động?

Cho hỏi, theo quy định thì công ty được quyền chuyển người lao động làm công việc khác với công việc trong HĐLĐ trong trường hợp nào ạ?

Trả lời:

Tại Điều 29 Bộ luật Lao động 2019, có quy định chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động:

- Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

- Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

- Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

- Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật này.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì doanh nghiệp được chuyển NLĐ khác so với hợp đồng khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong những trường hợp nào được quy định rõ trong nội quy lao động. Thời gian điều chuyển cũng phải đảm bảo theo yêu cầu trên.

Cho người lao động nghỉ vì nhà máy bị cúp nước có phải trả lương ngừng việc không?

Tôi nhận được thông báo rằng nhà máy của tôi bị ngừng cung cấp nước hai ngày để nâng cấp, sữa chữa đường ống. Tôi cho công nhân nghỉ vì không có nước thì không sản xuất được. Cho hỏi trường hợp này tôi có phải trả lương cho công nhân trong hai ngày nghỉ này hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, theo quy định như trên khi cho người lao động nghỉ dưới 14 ngày vì sự cố điện, nước không phải do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận với nhau về mức lương ngừng việc.

Trong trường hợp của bạn, bạn vẫn phải trả lương cho người lao động của mình. Mức lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận, tuy nhiên không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Có được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác không?

Xin cho hỏi, tôi có ký hợp đồng làm việc với công ty A là công ty cho thuê lại lao động. Sau đó công ty có sắp xếp cho tôi làm bảo vệ tại công ty B. Trong quá trình làm việc tại công ty B công ty này lại chuyển tôi sang làm việc cho một công ty khác. Vậy cho tôi hỏi việc công ty B chuyển tôi qua làm việc cho một công ty khác như vậy có đúng không?

Trả lời:

Căn cứ tại Khoản 4 Điều 53 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Như vậy, theo quy định trên việc công ty B chuyển bạn sang làm việc tại một công ty khác là vi phạm nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động. Bạn có thể khiếu nại với công ty quản lý (công ty A) để yêu cầu giải quyết.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin