Không được xây dựng sân gôn trên các loại đất nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Các loại đất nào không được sử dụng để xây dụng sân gôn? Nguyên tắc đầu tư, kinh doanh sân gôn được quy định như thế nào?

Chào anh/chị. Công ty của tôi đang có dự định đầu tư xây dựng một sân gôn để mở rộng kinh doanh. Hiện đang trong giai đoạn tìm kiếm địa điểm để thực hiện dự án. Xin hỏi các loại đất nào thì sẽ không được sử dụng để xây dụng sân gôn?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Các loại đất nào không được sử dụng để xây dụng sân gôn?

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 52/2020/NĐ-CP các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn như sau:

a) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

b) Đất rừng, đất trồng lúa, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;

c) Đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này;

d) Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao;

đ) Đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo.

Như vậy, khi xây dựng sân gôn, công ty của bạn cần chọn địa điểm xây dựng sân gôn sao cho không nằm trên các loại đất theo quy định trên.

2. Nguyên tắc đầu tư, kinh doanh sân gôn được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 52/2020/NĐ-CP nguyên tắc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn như sau:

1. Hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ, du lịch, thể thao; đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa hình thức vui chơi, giải trí, phát triển thể lực, sức khỏe cộng đồng.

2. Việc thực hiện Dự án sân gôn không được làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, môi trường, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, an sinh xã hội của người bị thu hồi đất để xây dựng sân gôn.

3. Đất sử dụng để xây dựng sân gôn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định tại Nghị định này, pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và pháp luật có liên quan.

Theo đó, việc đầu tư, kinh doanh sân gôn phải thực hiện theo nguyên tắc theo quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.