Nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép xây dựng là bao lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhà ở riêng lẻ thì thời hạn xin cấp giấy phép xây dựng mất bao lâu? Xin cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ cần điều kiện gì? Có phải xin giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhà ở riêng lẻ thì thời hạn xin cấp giấy phép xây dựng mất bao lâu?

Tôi là Ngọc Hân, sắp tới vợ chồng tôi sẽ xây dựng một căn nhà phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cho cả gia đình. Liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng. Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời hạn cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ là bao lâu?

Trả lời:

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng 2014, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

- Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.

- Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng.

- Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

Xin cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ cần điều kiện gì?

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây: Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng 2014 với nội dung như sau:

- Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

+ Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 Luật Xây dựng 2014;

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 Luật Xây dựng 2014.

- Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Xây dựng 2014 và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Có phải xin giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn?

Tôi có một vấn để sau đây muốn hổi. Tôi đang sống cùng với gia đình trong khu vực là khu bảo tồn quốc gia (tôi không tiện nhắc tên ở đây, các bạn thông cảm nhé). Hiện nay tôi muốn chuyển ra xây nhà riêng nhưng cũng trên mảnh đất của gia đình. Ở khu vực của tôi được xác định là khu vực nông thôn nhưng nằm trong khu bảo tồn. Vậy khi tôi xây nhà tôi có phải xin giấy phép xây dựng hay không? Tôi nghe người ta nói thì xây dựng nhà ở nông thôn thì không phải xin giấy phép.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều Điều 89 Luật Xây dựng 2014.

Theo đó, Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định về các trường hợp công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng.

Trong đó, Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 có quy định như sau:

Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

...

2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

...

k. Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

Như vậy: ăn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thì được miễn Giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, trường hợp nhà ở riêng lẻ ở nông thôn được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thì không được miễn Giấy phép xây dựng.

Điều đó, đồng nghĩa trường hợp nhà ở riêng lẻ ở nông thôn được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thì phải xin Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Do đó, kết luận: Đối với trường hợp bạn trình bày thì bạn muốn xây dựng nhà ở trong khu bảo tồn quốc gia, nên bạn phải xin Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật trước khi khởi công xây dựng.

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 và các quy định pháp luật khác liên quan.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin