Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn hay không? Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc cần điều kiện gì?

Xin chào ban biên tập, tôi dự định thi xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, nếu mà sau khi đậu và được cấp chứng chỉ thì không biết chứng chỉ này có thời hạn không? Nếu có thì thời hạn là bao lâu? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn hay không?

Căn cứ Điều 27 Luật Kiến trúc 2019 quy định thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc; thời hạn của chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

1. Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

2. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm và có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước.

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Như vậy, khi anh/chị thi và được cấp chứng chỉ hành nghề kiếm trúc thì chứng chỉ có thời hạn 10 năm và có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước. Khi hết thời hạn chứng chỉ có thể xin gia hạn nhưng phải đạt các yêu cầu theo quy định pháp luật.

2. Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc cần điều kiện gì?

Theo Điều 28 Luật Kiến trúc 2019 quy định điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

a) Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;

b) Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

c) Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

2. Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

a) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng;

b) Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;

c) Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

3. Cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp tham gia quản lý nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc, hành nghề kiến trúc được miễn điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Cá nhân đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia hoặc giải thưởng quốc tế về kiến trúc được miễn điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Theo đó, anh/chị muốn gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc cần phải đạt các điều kiện được quy định ở trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin