Thôi phục vụ trong Công an nhân dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thôi phục vụ trong Công an nhân dân có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị không? Những trường hợp kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân? 

Xin chào ban biên tập, tôi là hạ sĩ quan vừa mới thôi phục vụ trong Công an nhân dân nhưng bên trên có nói tôi vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị thì như vậy có đúng không? Tôi tưởng thôi phục vụ rồi thì không phải thực hiện nghĩa vụ gì nữa. Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thôi phục vụ trong Công an nhân dân có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị không?

Căn cứ Điều 9 Luật Công an nhân dân 2018 quy định chế độ phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân và công nhân công an như sau:

1. Sĩ quan Công an nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ nghĩa vụ; công nhân công an phục vụ theo chế độ tuyển dụng.

2. Công dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị theo quy định của pháp luật.

Như vậy, công dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị theo quy định của pháp luật.

2. Những trường hợp kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân?

Theo Điều 8 Luật Công an nhân dân 2018 quy định nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:

1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Theo đó, công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân có thể kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ nhưng không quá 06 tháng khi thuộc một trong các trường hợp trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.