Người thừa kế có thể bác bỏ quyền thừa kế của người khác trong thời hiệu là bao lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời hiệu để bác bỏ quyền thừa kế của người khác là bao nhiêu năm? Người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì di sản được xử lý như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Bố tôi mất năm 2017, trong di chúc bố có để lại cho anh tôi căn nhà vì là con cả nên sẽ lo chuyện thờ cúng tổ tiên còn tôi thì được chiếc xe ô tô. Nhưng 5 năm qua anh trai tôi không chăm lo gì cho căn nhà đó cũng chả lo gì chuyện thờ cúng, mọi chuyện là do tui lo cả. Đã 5 năm rồi tôi có thể yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế đối với anh tôi được không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thời hiệu để bác bỏ quyền thừa kế của người khác là bao nhiêu năm?

Tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 quy định thời hiệu thừa kế như sau:

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm. Từ 2017 đến nay chỉ mới 5 năm, vẫn còn trong thời hiệu để bạn có thể yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của anh bạn.

2. Người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì di sản được xử lý như thế nào?

Theo Điều 662 Bộ luật dân sự 2015 quy định phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế như sau:

1. Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Do đó, khi đã phân chia di sản nhưng người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế còn lại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin