Phải thực hiện giải trình vụ việc hành chính trong thời hạn bao nhiêu lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Phải thực hiện giải trình vụ việc hành chính trong thời hạn bao nhiêu ngày? Các trường hợp tạm đình chỉ việc giải trình bao gồm?

Xin chào ban biên, cơ quan của tôi có tiếp nhận về giải trình một vụ việc và đã ra thông báo tiếp nhận giải trình này, do khối lượng công việc khá nhiều nên đến nay là 10 ngày rồi chúng tôi vẫn chưa giải trình vụ việc. Vậy cho tôi hỏi thời gian phải giải trình là bao lâu? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Phải thực hiện giải trình vụ việc hành chính trong thời hạn bao nhiêu ngày?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định thời hạn thực hiện việc giải trình như sau:

Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn 01 lần; thời gian gia hạn không quá 15 ngày và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình.

Thời gian tạm đình chỉ việc giải trình theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định này không được tính vào thời hạn thực hiện việc giải trình.

Như vậy, thời hạn giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình, có thể gia hạn thời hạn giải trình 1 lần nhưng không quá 15 ngày nếu nội dung giải trình phức tạp. Trường hợp của cơ quan anh/chị đã ra thông báo tiếp nhận giải trình đến nay 10 ngày vẫn chưa hết thời hạn giải trình.

2. Các trường hợp tạm đình chỉ việc giải trình bao gồm?

Theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải trình như sau:

1. Trong quá trình thực hiện việc giải trình, người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định tạm đình chỉ việc giải trình trong các trường hợp sau đây:

a) Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà chưa xác định được người thừa kế quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà chưa có cá nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong vụ việc yêu cầu giải trình;

b) Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật;

c) Cá nhân yêu cầu giải trình bị ốm đau hoặc vì lý do khách quan khác mà người thực hiện trách nhiệm giải trình chưa thể thực hiện được việc giải trình.

Theo đó, các trường hợp tạm đình chỉ việc giải trình được quy định ở trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin