Có cần thông báo cho cơ quan nhà nước khi ngừng kinh doanh quán karaoke không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nghỉ kinh doanh quán karaoke có cần thông báo cho cơ quan nhà nước không? Quán karaoke không hoạt động bao lâu thì bị thu hồi giấy phép hoạt động?

Chào anh/chị, gia đình em kinh doanh quán karaoke, gần đây do khách vắng và em cũng dự định sẽ kinh doanh ngàng nghề khác, cho nên muốn đóng cửa quán. Cho em hỏi là khi đóng cửa quán thì có phải thông báo cho cơ quan nhà nước không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nghỉ kinh doanh quán karaoke có cần thông báo cho cơ quan nhà nước không?

Căn cứ Điều 14 Nghị định 54/2019/NĐ-CP có quy định như sau:

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có trách nhiệm gửi văn bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) và Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã cấp cho cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh không thông báo, sau thời gian 12 tháng liên tục không hoạt động, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định này.

Như vậy, theo quy định như trên, khi ngừng hoạt động kinh doanh quán karaoke thì bạn cần phải gửi thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kèm Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã cấp cho cơ quan có thẩm quyền.

2. Quán karaoke không hoạt động bao lâu thì bị thu hồi giấy phép hoạt động?

Tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 54/2019/NĐ-CP cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;

b) Vi phạm điều kiện kinh doanh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản;

c) Được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng không kinh doanh trong 12 tháng liên tục;

d) Không tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;

đ) Hết thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà không khắc phục hoặc khắc phục không đầy đủ các vi phạm;

e) Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, mà tái phạm các hành vi vi phạm đã nêu tại văn bản yêu cầu tạm dừng kinh doanh.

Theo đó, quán karaoke của bạn nếu không kinh doanh trong 12 tháng liên tục thì sẽ bị thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.