Xin cấp cấp lại Thẻ đấu giá viên nhận kết quả trong bao nhiêu ngày?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xin cấp cấp lại Thẻ đấu giá viên bao nhiêu ngày được nhận kết quả? Ai có thẩm quyền thi hồi Thẻ đấu giá viên?

Xin chào ban biên tập, tôi hiện tại đang là đấu giá viên đang hành nghề trong một tổ chức đấu giá, vừa rồi do sơ ý nên thẻ đấu giá viên của tôi bị hỏng, tôi đã làm hồ sơ xin cấp lại thẻ nhưng đến nay hơn nữa tháng rồi vẫn chưa cấp lại. Vậy cho tôi hỏi mình nộp hồ sơ xin cấp lại thì bao lâu được nhận kết quả cấp thẻ? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Xin cấp cấp lại Thẻ đấu giá viên bao nhiêu ngày được nhận kết quả?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên như sau:

1. Trường hợp đấu giá viên hành nghề trong tổ chức bị mất Thẻ đấu giá viên, Thẻ đấu giá viên bị hư hỏng không thể sử dụng được thì tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên theo cách thức quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên;

b) 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Như vậy, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối sẽ thông báo lý do bằng văn bản. Trường hợp anh/chị vẫn chưa được cấp lại thẻ có thể làm đơn hỏi gửi Sở Tư pháp nơi cấp lại thẻ đấu giá viên về việc giải quyết đề nghị của mình.

2. Ai có thẩm quyền thi hồi Thẻ đấu giá viên?

Theo Điều 5 Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp nơi đã cấp Thẻ đấu giá viên quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên được gửi cho người bị thu hồi Thẻ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Bộ Tư pháp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Thẻ đấu giá viên không còn giá trị sử dụng kể từ thời điểm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Theo đó, Sở Tư pháp nơi đã cấp Thẻ đấu giá viên có thẩm quyền ra quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.