Cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp sổ đỏ là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thẩm quyền cấp sổ đỏ chỉ duy nhất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? Nhà nước thu hồi sổ đỏ đã cấp trong trường hợp nào?

Dạ, em ở Láng Hạ, có một mảnh đất 200m2 chưa được cấp sổ đỏ, nay em muốn làm thủ tục để được cấp. Tuy nhiên, vì nhà em gần huyện, nên em muốn lên huyện xin cấp sổ đỏ được không? Hay bắt buộc phải tới UBND cấp tỉnh? Vì trước đây em có nghe nói sổ đỏ thì bên tỉnh họ mới có quyền cấp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mới có quyền cấp sổ đỏ?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 105 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Do đó, pháp luật quy định tùy từng trường hợp mà thẩm quyền cấp sổ đỏ khác nhau, không chỉ duy nhất ở cấp tỉnh mới có quyền cấp sổ đỏ. Như trường hợp của bạn cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình thì có thể tới UBND huyện để làm thủ tục này.

Bị thu hồi sổ đỏ đã cấp trong trường hợp nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định:

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Trên đây là những trường hợp mà nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.