Có cần phải biết tiếng Việt mới được nhập quốc tịch Việt Nam?

Ngày hỏi:07/10/2022

Phải biết tiếng Việt mới được nhập quốc tịch Việt Nam? Những trường hợp được miễn một số điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam? 

Xin chào ban biên tập, tôi có một người bạn nước ngoài đã thường trú ở Việt Nam được 5 năm rồi, bây giờ họ muốn xin nhập quốc tịch Việt nhưng cơ quan họ yêu cầu phải biết tiếng Việt mới cho nhập quốc tịch Việt thì có đúng không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Phải biết tiếng Việt mới được nhập quốc tịch Việt Nam?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam như sau:

1. Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam là khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam phải là người đang thường trú tại Việt Nam và đã được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú.

Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp Thẻ thường trú.

3. Khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Như vậy, cơ quan nhập quốc tịch yêu cầu bạn của bạn là người nước ngoài thường trú tại Việt Nam phải biết tiếng Việt mới cho nhập quốc tịch là đúng quy định pháp luật. Việc biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam là khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc.

2. Những trường hợp được miễn một số điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam?

Theo Khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định một số trường hợp được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, những trường hợp trên được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.