Cần xuất trình những giấy tờ gì để thuyền viên đang chờ xuất cảnh có thể mua hàng hóa miễn thuế?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thuyền viên đang chờ xuất cảnh muốn mua hàng hóa miễn thuế thì cần xuất trình những giấy tờ gì? Mua hàng hóa miễn thuế bằng đồng tiền nào?

Chào anh/chị, tôi có đồng nghiệp là người nước ngoài cùng làm việc trên tàu buôn quốc tế. Tàu của chúng tôi đang neo đậu tại cảng và đang chờ xuất cảnh, đồng nghiệp của tôi muốn đi mua hàng tại cửa hàng miễn thuế tại cảng, vậy thì, đồng nghiệp của tôi phải xuất trình những giấy tờ gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thuyền viên đang chờ xuất cảnh muốn mua hàng hóa miễn thuế thì cần xuất trình những giấy tờ gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định trường hợp mua hàng miễn thuế phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt chung của thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam để chờ xuất cảnh. Nhân viên bán hàng có trách nhiệm:

a) Yêu cầu người đặt hàng xuất trình hộ chiếu và nộp 01 bản chính đơn đặt hàng và 01 bản chính danh sách thuyền viên;

b) Kiểm tra đơn đặt hàng của thuyền trưởng hoặc người đại diện của tàu, danh sách thuyền viên, kiểm tra định mức mua hàng của từng thuyền viên; kiểm tra thông tin trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử để bán hàng trong định lượng quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định này;

c) Nhập dữ liệu đơn hàng vào hệ thống phần mềm của doanh nghiệp; thực hiện gửi dữ liệu đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, nhận phản hồi từ hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp sự cố, trong vòng 24 giờ kể từ khi hệ thống xử lý dữ liệu điện tử được khắc phục, doanh nghiệp thực hiện gửi dữ liệu đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử;

d) Thực hiện xuất hóa đơn bán hàng (bao gồm cả hàng tặng kèm sản phẩm, nếu có), trên hóa đơn đầy đủ các thông tin họ tên, số hộ chiếu, quốc tịch của thuyền trưởng/người đại diện tàu, số hiệu tàu, ngày tàu nhập cảnh;

đ) Lưu hóa đơn bán hàng có chữ ký của thuyền trưởng hoặc người đại diện tàu, đơn đặt hàng và danh sách thuyền viên.

Như vậy, theo quy định như trên, khi đi mua hàng miễn thuế đồng nghiệp của bạn cần xuất trình những giấy tờ là hộ chiếu, đơn đặt hàng, danh sách thuyền viên.

2. Mua hàng hóa miễn thuế bằng đồng tiền nào?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định về đồng tiền dùng trong giao dịch bán hàng miễn thuế như sau:

1. Đồng Việt Nam.

2. Đồng ngoại tệ đô la Mỹ (USD), euro (EUR).

3. Đồng tiền của nước có chung biên giới đất liền với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế tại khu vực biên giới.

4. Đồng tiền của quốc gia nơi các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thực hiện nhập cảnh, quá cảnh tại quốc gia đó.

Theo đó, khi mua hàng hóa miễn thuế thì đồng nghiệp của bạn có thể xử dụng những đồng tiền theo quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin