Việc thực hiện của Ủy ban nhân dân các tỉnh trong phát triển ngành hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân các tỉnh trong phát triển ngành hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040? Tổ chức thực hiện của doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực hóa chất trong phát triển ngành hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân các tỉnh trong phát triển ngành hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040?

Căn cứ Mục 3 Điều 2 Quyết định 726/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nội dung tổ chức thực hiện trên như sau:

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Căn cứ điều kiện phát triển, tiềm năng, lợi thế của địa phương, tổ chức thực hiện Chiến lược và thực hiện tích hợp các nội dung triển khai của Chiến lược vào Quy hoạch địa phương; chủ động nghiên cứu, bố trí quỹ đất tạo điều kiện thu hút đầu tư xây dựng các tổ hợp, khu công nghiệp hóa chất tập trung và trung tâm logistic về hóa chất.

- Lấy ý kiến của Bộ Công Thương về sự phù hợp của các dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất với Chiến lược phát triển ngành trong quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tổ chức thực hiện của doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực hóa chất trong phát triển ngành hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040?

Căn cứ Mục 4 Điều 2 Quyết định 726/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nội dung tổ chức thực hiện trên như sau:

4. Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực hóa chất:

- Căn cứ Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 để xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm.

- Các tập đoàn, tổng công ty đẩy nhanh triển khai đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin