Duy nhất cơ quan điều tra mới có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự? Quyết định khởi tố vụ án hình sự có nội dung gì?

Ngày hỏi:27/07/2022

Chỉ có cơ quan điều tra mới có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự? Quyết định khởi tố vụ án hình sự có nội dung gì?

Liên quan đến quy định pháp luật hình sự, xin được hỏi các thông tin trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Chỉ có cơ quan điều tra mới có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự?

Căn cứ Điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự như sau:

1. Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tất cả vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trừ những vụ việc do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đang thụ lý, giải quyết quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp quy định tại Điều 164 của Bộ luật này.

3. Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp:

a) Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

b) Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

c) Viện kiểm sát trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc theo yêu cầu khởi tố của Hội đồng xét xử.

4. Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm

Do đó, đối với thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự thì không quy định một thẩm quyền duy nhất dành cho cơ quan điều tra mà bên cạnh đó các cơ quan khác như Viện kiểm sát, Tòa án hay các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong một số trường hợp cụ thể nêu trên.

2. Quyết định khởi tố vụ án hình sự có nội dung gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự như sau:

1. Quyết định khởi tố vụ án hình sự phải ghi rõ căn cứ khởi tố, điều, khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng và các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 132 của Bộ luật này.

Cụ thể bao gồm những nội dung sau:

- Số, ngày, tháng, năm, địa điểm ban hành văn bản tố tụng;

- Căn cứ ban hành văn bản tố tụng;

- Nội dung của văn bản tố tụng;

- Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ban hành văn bản tố tụng và đóng dấu.

Trên đây là những quy định về nội dung quyết định khởi tố vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hiện hành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin