Có thể chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần được không? Doanh nghiệp tư nhân có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Hiện tại tôi là chủ của Doanh nghiệp tư nhân E. Tôi đang có dự định chuyển loại hình doanh nghiệp sang công ty, tôi thắc mắc là doanh nghiệp tư nhân thì có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần được không hay là có hạn chế gì đấy?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần được không?

Tại Khoản 1 Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân của bạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần nếu như đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật quy định đã được nêu trên.

2. Doanh nghiệp tư nhân có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp tư nhân như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Do đó, theo quy định thì doanh nghiệp tư nhân là do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Cá nhân đó vừa là chủ vừa là người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân chỉ có duy nhất một người đại diện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.